Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea datelor dvs. este prioritatea noastră principală. Prin urmare, ne angajăm să procesăm datele Dvs. personale în conformitate cu principiile reglementate în legislația naţională privind protecția datelor personale aplicabilă în România, precum şi cu respectarea normelor europene stabilite în cadrul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Această politică de confidențialitate vă informează despre datele pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru şi vizează datele personale ale clienților noștri, ale potenţialilor clienţi sau ale reprezentanţilor acestora, ale eventualilor parteneri de afaceri, , asociați sau alte persoane implicate în activitatea noastră, precum și orice alte date personale colectate atât fizic, cât şi electronic în scopul organizării diverselor evenimentelor sau al implicării Companiei în anumite conferinţe, cursuri şi training-uri.

I. Cine suntem noi?

În cadrul procesării datelor personale în scopurile enunţate mai jos, ALVARO CONS S.R.L. acţionează în calitate de operator de date personale, astfel încât avem obligaţia legală de a furniza informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale.

Această pagină web este administrată şi reprezintă proprietatea ALVARO CONS S.R.L., cu sediul in Mineri, str. Intrarea Soimului, numarul 3, judetul Tulcea.

Întrucât nu avem obligaţia de a desemna un responsabil cu protecţia datelor personale, în cazul în care aveţi întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, vă recomandăm să utilizaţi informaţiile publicate la secţiunea contact

II. Prelucrarea datelor personale

În calitate de utilizator, nu este necesar să furnizaţi date personale în momentul accesării pagini web. De asemnea, utilizăm fişiere de tip cookie exclusiv în vederea asigurării unei utilizări optime şi funcţionale a site-ului nostru. Nu utilizăm cookie-uri individuale în scopul colectării unor informaţii privind paginile accesate de dvs. şi nu transmitem astfel de date către terțe părți în vederea plasării diverselor cookie-uri în calculatorul dvs.

În calitate de potenţial client care ne contactează, vă solicităm numele dvs., numărul de telefon de contact și adresa de e-mail şi utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv în vederea furnizării de informații despre serviciile  si produsele oferite de societatea noastra.

Informaţiile comunicate de dmuneavostra vor fi stocate pe perioada necesară derulării conversaţiilor purtate cu dvs. şi furnizării serviciilor/ produselor specifice către dvs. Ulterior încheierii relaţiilor contractuale cu dvs. vom păstra datelor dvs. exclusiv pe perioada prevăzută de lege, cu excepţia situaţiilor în care aceste informaţii sunt necesare pentru soluţionarea unui eventual litigiu intervenit între dvs. şi societatea noastră.

De asemenea, datele comunicate de dvs. vor fi comunicate exclusiv colaboratorilor din cadrului societăţii noastre în condiţii de strictă confidenţialitate profesională şi nu le vom utiliza în scopul adoptării de decizii automate sau de profilare.

III. Drepturile dumneavoastră

Aveţi dreptul de a solicita informaţii privind modul de utilizare a datelor dvs. şi de a ne solicita rectificarea sau corectarea datelor procesate şi colectate.

În măsura în care prelucrăm datele dvs. în temeiul unui contract de vanzare – cumparare, aveţi dreptul de a ne solicita o copie a informaţiilor comunicate în aceste condiţii.

De asemenea, aveţi dreptul de a ne solicita ştergerea datelor transmise. În această situaţie, vă vom comunica în cel mai scurt timp dacă datele dvs. au fost şterse sau dacă cererea dvs. a fost refuzată din motive impuse de lege sau din raţiuni care ţin de interesul legitim al scoietăţii noastre.

Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, iar societatea noastra nu va putea utiliza informaţiile necesare pentru a vă răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a încheia un contract vanzare – cumparare.

IV. Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a revizui periodic prezenta politică de confidenţialitate, în mod unilateral, în vederea conformării cu prevederile legale incidente în domeniu şi a asigurării interesului justificat al societăţii noastre. Pentru aceste motive, vă recomandăm să revizuiţi politica noastră de confidenţialitate ori de câte ori accesaţi pagina web a societăţii noastre. Vă asigurăm că data prezentului document va fi actualizată de fiecare dată când vom efectua modificări asupra prezentei politici.